ساخت فروشگاه تفکر سیستمی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
انواع کارت حافظه(رم میکرو )